kwadraatonderwijs

Kwadraat

Passend onderwijs voor
begaafde leerlingen

De plusgroep

Soms blijkt dat deze aanpassingen nog niet voldoende zijn. Voor deze kinderen is er de bovenschoolse Kwadraat plusgroep. De plusgroep is een groep leerlingen die op woensdag samen passend onderwijs krijgt. Alleen leerlingen die getest zijn en een IQ hoger dan 130 hebben, komen in aanmerking voor deze groep. Op woensdag komen deze leerlingen samen met leerlingen van andere scholen en krijgen daar les met ontwikkelingsgelijken door een speciaal opgeleide leerkracht.  

De rest van de week werken de leerlingen in hun eigen klas, op hun eigen school. Het verschil is wel dat de leerstof voor hen wordt aangepast door ‘compacten en verrijken’.


Eén dagdeel per week in een speciale groep

In eigen omgeving wel extra uitgedaagd

“Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind”

© Kwadraatonderwijs