kwadraatonderwijs

Kwadraat

Passend onderwijs voor
begaafde leerlingen

Op tournee

Onze Kwadraatscholen hebben zich verder gespecialiseerd door een gezamenlijk programma met het voortgezet onderwijs op te zetten voor begaafde leerlingen in de groepen 8. Dit programma noemen we ‘Op Tournee’, omdat de kinderen daadwerkelijk op bezoek gaan bij het voortgezet onderwijs en ook les krijgen van de leraren die daar werken.

Kinderen zitten nog steeds in hun eigen klas, maar gaan vrijwel iedere week een dagdeel op tournee. VO-scholen werken mee aan projecten over bijvoorbeeld duurzaamheid. Belangrijk kenmerk van deze tournees is het onderzoeken en ontdekken. Wat je weet, wordt inzichtelijk en concreet gemaakt. Aan de slag met je kennis!
Zo worden ze extra geprikkeld, zonder dat er al te veel verandert in hun sociale omgeving. 


Snuffelen aan voortgezet onderwijs

Geen verandering in eigen klas

“Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind”

© Kwadraatonderwijs