kwadraatonderwijs

Kwadraat

Passend onderwijs voor
begaafde leerlingen

De kwadraatafdeling

Dit is een speciale school voor hoogbegaafde leerlingen. Omdat dit een onderdeel is van de basisschool, spreken we van een afdeling. Op de Kwadraatafdeling krijgen de kinderen voltijds onderwijs met ontwikkelingsgelijken. De afdeling is bestemd voor kinderen die, ondanks alle inspanningen op de eigen school, toch nog niet tot hun recht komen. 

De slogan van Kwadraat is: passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, het liefst op de eigen school, maar als dat niet voldoende is: op een speciale afdeling. De Kwadraatafdeling heeft ook een regionale functie. We merken dat er binnen onze regio nog grote verschillen zijn op het gebied van het realiseren van passend onderwijs voor deze doelgroep.


Optrekken met ontwikkelingsgelijken

Integraal onderdeel gewone basisschool

“Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind”

© Kwadraatonderwijs