kwadraatonderwijs

Kwadraat

Passend onderwijs voor
begaafde leerlingen

Herkenning en erkenning

De aandacht voor hoogbegaafdheid is pas de laatste jaren ontstaan. De kennis bij het onderwijzend personeel over het herkennen van hoogbegaafdheid en het afstemmen van het onderwijs op kinderen die hoogbegaafd zijn, kan nog worden verbeterd.
Een school mag zich pas Kwadraatschool noemen wanneer minstens één leerkracht de HBO+ opleiding begaafdheidspecialist heeft gevolgd en alle andere leerkrachten minstens een aantal workshops over dit onderwerp bezocht hebben. Op deze manier garanderen we dat er voldoende kennis is om ook deze kinderen passend onderwijs te geven. In de praktijk blijkt dat de herkenning van meer- en hoogbegaafdheid gevolgd wordt door erkenning en een luisterend oor voor deze kinderen en hun ouders.

Versnellen en verrijken  

Om passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen te kunnen aanbieden zijn er verschillende mogelijkheden binnen onze scholen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld sneller het traditionele onderwijssysteem doorlopen (versnellen). De leerstof kan worden “ingedikt” (ge’compact’) en er kan leerstof aangeboden worden uit één of meer hogere groepen. Ook is er de mogelijkheid om de leerstof te verrijken. De leerlingen krijgen dan extra educatieve ervaringen aangeboden, zonder dat ze in een hoger leerjaar geplaatst worden. In overleg met de leerkracht en de begaafdheidsspecialist wordt gekeken welke aanpak het beste past bij het kind.


“Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind”

© Kwadraatonderwijs