kwadraatonderwijs

Kwadraat

Passend onderwijs voor
begaafde leerlingen

Kwadraatonderwijs

Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe, maar noodzaak. Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we ook hen, die veel méér kunnen, blijven uitdagen. PCBO-scholen zijn Kwadraatscholen en geven professionele aandacht aan deze groep. Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind.

Alle PCBO-scholen verzorgen ‘passend onderwijs’. Dat betekent dat we streven naar de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dat geldt voor het kind dat gemiddeld presteert, maar ook voor kinderen die extra hulp nodig hebben op reken-, taal- of sociaal emotioneel gebied. De laatste jaren realiseren we ons steeds vaker dat er nog een groep leerlingen is die extra hulp nodig heeft. De leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.

De sociale gevolgen van hoogbegaafdheid kunnen groot zijn. Verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit zijn veelgehoorde problemen. Uit onderzoek blijkt ook dat hoogbegaafde kinderen dikwijls te maken hebben met psychosociale problemen, zoals gepest worden op school, eenzaamheid en overgevoeligheid. Het risico op onderpresteren is dan erg groot. Om dat te voorkomen, is het ontzettend belangrijk dat het kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen.

Kwadraatonderwijs is geen luxe, maar absolute noodzaak. De reacties van ouders zijn overweldigend. Een moeder zei: “Mijn zoon krijgt weer zelfvertrouwen, zijn humor komt terug en hij speelt weer. Hij gaat met plezier naar school en komt weer moe thuis. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt”.

“Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind”

© Kwadraatonderwijs